Студенти Технічного коледжу ТНТУ ім. І.Пулюя відвідали Тернопільське підприємство ТОВ «Шредер», де ознайомилися з технологічним процесом виготовлення світлотехнічних виробів. Майбутні спеціалісти з менеджменту дізнались про новітні методи організації ефективного і сучасного виробництва.