Положення про Технічний коледж ТНТУ ім. І. Пулюя (нова редакція)

Колективний договір

Положення про встановлення навчального навантаження викладачам Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя

Правила призначення стипендій у Технічному коледжі ТНТУ ім. І. Пулюя

Положення про заохочувальні відзнаки студентів та учнів Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя

Положення про центр сприяння працевлаштуванню, практичного навчання та кар'єрного росту молоді Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя

Положення про організацію освітнього процесу в Технічному коледжі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Наказ, щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією

Розпорядження, щодо подання декларацій суб'єктами декларування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"

Витяг з протоколу №6 засідання педагогічної ради ТК ТНТУ імені Івана Пулюя

Витяг з протоколу №7 засідання педагогічної ради ТК ТНТУ імені Івана Пулюя