Підготовку за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (Спеціалізація «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв)» забезпечує циклова комісія радіотехнічних дисциплін.

 

Радіотехнік – одна з найінтелектуальніших професій. Радіотехнік здійснює обслуговування  та проводить ремонт радіотелевізійної апаратури, в його обов’язки входять технічна діагностика апаратури, виявлення основних причин несправностей і визначення способів послідовності їх усунення, підбір необхідного інструменту, деталей, матеріалів, обладнання. Основними робочими інструментами фахівців даного профілю є засоби обчислювальної техніки – від персональних комп'ютерів і спеціалізованих вимірювальних пристроїв до систем штучного інтелекту.

Молодший спеціаліст-радіотехнік завдяки фундаментальній підготовці з математики, фізики, обчислювальної техніки, програмування, дисциплін радіотехнічного спрямування може:
- проектувати та впроваджувати у виробництво радіоелектронні апарати і прилади;
- керувати  виробничими дільницями розробки та удосконалення конструкції, технології виробництва радіоелектронних приладів, стандартизації та нормалізації виробів і технологічних процесів;
- здійснювати контроль за якістю монтажу та регулювання радіоприладів.

Сучасний радіотехнік – це фахівець, якому притаманні такі якості:
- вміння конструювати, експлуатувати, досліджувати, ремонтувати найрізноманітнішу радіоелектронну апаратуру широкого функціонального призначення;
- знання сучасних технологій виробництва радіоелектронної апаратури і приладів;
- володіння комп’ютерними технологіями і САПР, використання сучасної комп’ютерної техніки в інженерній діяльності;
- знання сучасних економічних процесів в народному господарстві, вміння орієнтуватися у ринковому просторі і підвищувати ефективність інженерної діяльності;
- володіння навиками раціоналізаторства та винахідництва;
- здатність працювати у різних галузях народного господарства.

Проведення лабораторної роботи з метою набуття практичних навиків по ремонту побутової апаратури.

Викладач Іванюк Г.Г. проводить лабораторне заняття з метою набуття вмінь та навиків з використання вимірювальної техніки для визначення основних параметрів пристроїв. 

Навчальний процеc у повній мірі забезпечений навчальними приміщеннями – кабінетами та лабораторіями, які обладнані необхідними приладами та лабораторними стендами по вивченню дисциплін і проведенню лабораторних і практичних робіт та для проведення електрорадіовимірювальної практики. Студенти мають можливість освоїти сучасні методи проектування радіоелектронної апаратури та моделювання електронних схем в комп’ютерному кабінеті із використанням спеціалізованого програмного забезпечення:  «Компас», «PCAD», “Electronic Workbench”, “Proteus” та ін.  В коледжі діють гуртки  ремонту радіоприймальної апаратури, ремонту телевізійної апаратури, гурток з програмування мікроконтролерів та колективна  радіостанція.

Випускники радіотехнічної спеціальності мають можливість продовжити навчання в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, Національному університеті «Львівська політехніка», Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут", Одеській  національній академії зв'язку імені О.С.Попова та інших провідних вузах України.

Під час лабораторного заняття з використання  вимірювальної техніки для визначення основних параметрів пристроїв в лабораторії № 223.

Лабораторне заняття з визначення основних параметрів радіопристроїв.

Заняття з дисципліни «Конструювання РЕА» в аудиторії основ конструювання та технології виробництва РЕА.

Під час заняття з дисципліни «ЕОМ та мікропроцесори».

Студенти Технічного коледжу ТНТУ ім.І.Пулюя   посіли ІІ-ге загальнокомандне місце у І Всеукраїнській олімпіаді з радіоелектроніки, яка проходила 11-13 травня 2011 року на базі Вінницького технічного коледжу. У всіх конкурсах олімпіади були здобуті призові місця: у радіомонтажному конкурсі (Лотоцький Павло) – 2 місце, у конкурсі з проектування друкованого вузла з використанням САПР (Джоголик Микола) – 2 місце. У творчому конкурсі команда Технічного коледжу у складі Джоголика Миколи та Лотоцького Павла з практичною роботою «Тестова плата для дослідження мікроконтролерів Atmega 8/48/88/168» посіла 3 місце.

Творчий конкурс олімпіади І-ї Всеукраїнської олімпіаді з радіоелектроніки.

Фото з новими друзями на згадку.

У творчому конкурсі ІІІ-ї  Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки, яка  проходила 24-26 квітня 2013 року на базі Смілянського промислово-економічного  коледжу ЧДТУ, студенти Технічного коледжу ТНТУ ім.І.Пулюя   Покришка Василь та Стросінський Степан посіли І місце з практичною роботою «Блок живлення 0-30 В, 1А».

Учасники ІІІ Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки у м.Сміла, 2013 рік.

Стросінський Степан  приймає участь у  монтажному конкурсі.

Нагородження Покришки Василя і Стросінського Степана – переможців творчого конкурсу ІІІ-ї Всеукраїнської олімпіади.

Команда  коледжу – студенти групи РА-404 Визнюк Олександр і Березіцький Іван – під керівництвом  викладача Савчука М.П. здобула І місце на ІV Всеукраїнській олімпіаді з радіоелектроніки серед студентів  вищих навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації (2014 рік).