Спеціальність 073 "Менеджмент" (Спеціалізація «Організація виробництва»).

Галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування"

Фахівці, що випускаються за спеціальністю «Менеджмент», можуть працювати:

 • у відділах виробничих підприємств різних форм власності;
 • виробничо-диспетчерському відділі;
 • планово-економічному відділі;
 • бухгалтерії;
 • відділі постачання;
 • відділі маркетингу (збуту);
 • фінансовому відділі;
 • відділі автоматизованих систем управління (АСУ);
 • адміністративно-управлінському апараті обласного, міського і районного рівнів;
 • різних управлінських структурах галузевого і міжгалузевого, державного і регіонального рівнів;
 • відділах зовнішньоекономічних зв’язків підприємств;
 • офіс-менеджером.

Кваліфікація «Організатора виробництва» (менеджера) дозволяє:

 • працювати підприємцями, менеджерами, маркетологами, рекламістами, керівниками виробничо-економічних служб, бухгалтерами, економістами, операторами комп’ютерного набору  та іншими працівниками, які здійснюють виробничу, торгову діяльність незалежно від форм власності;
 • оперативно реагувати на зміну виробничих ситуацій;
 • здійснювати підприємницьку діяльність в сфері малого бізнесу;
 • організовувати роботу підрозділу, дільниці;
 • складати виробничі плани, бізнес-плани, використовуючи ПЕОМ;
 • розробляти стратегії розвитку бізнес-структур;
 • застосовуючи  методи менеджменту та ПЕОМ;
 • проводити аналіз якості продукції, робіт, послуг та застосовувати різні методи контролю;
 • проводити оцінювання роботи персоналу;
 • проводити аналіз ринкових можливостей підприємств;
 • управляти маркетинговою діяльністю підприємства: формувати товарну політику підприємства та визначати рівень її конкурентоспроможності; обґрунтовувати початкову ціну на продукцію та послуги; обирати оптимальний канал розподілу продукції; розраховувати витрати на виробництво і реалізацію продукції;
 • моделювати процес рекламної діяльності за допомогою сучасних технологій; створювати рекламні звернення; організовувати виставки, торги, аукціони, семінари та інші заходи;
 • ефективно вести переговори з партнерами;
 • розробляти рекомендації щодо просування товару на ринок;
 • організовувати і здійснювати бухгалтерський облік та аудит на підприємстві;
 • організовувати автоматизоване робоче місце економіста, бухгалтера і ін. на базі ПЕОМ, впроваджуючи прогресивні форми обліку;
 • забезпечувати збір, систематизацію інформації про товарорух, грошові засоби, розрахунково-кредитні та інші операції, що складають комплекс фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • готувати платіжні документи; виписувати рахунки на оплату, накладні на відпуск товарів; вести облік основних засобів, витрат на виробництво і реалізацію продукції, облік розрахунків з дебіторами і кредиторами;
 • здійснювати розрахунок необхідних податків і платежів для підприємства;
 • аналізувати фінансовий стан підприємства.

Випускники можуть продовжувати навчання у вузах, які здійснюють підготовку за  спеціальністю «Менеджмент організацій», зокрема, в  Тернопільському  національному технічному університеті імені Івана Пулюя.

 • Навчально-практична підготовка за спеціальністю «Організація виробництва» в коледжі здійснюється у спеціалізованих кабінетах та лабораторіях:
 • дослідження операцій і методів оптимізації, фінансів підприємств; управління якістю продукції та нововведеннями;
 • комп’ютерної техніки та програмування;
 • основ менеджменту; економічної теорії та теорії економічного аналізу;
 • мікро- та макроекономіки; статистики; бухгалтерського обліку, обліку і аудиту; маркетингу;
 • економіки та організації виробництва; економіки підприємства.

Для проведення практичних  та виконання курсових робіт використовуються персональні комп’ютери, на яких встановлене відповідне програмне забезпечення для вивчення предметів  «Організація виробництва», «Економіка підприємства», «Основи менеджменту» і ін.

Викладачі дбають про те, щоб дати студентам знання, необхідні для майбутньої професійної діяльності, розвивати їхню творчу активність, формувати в них науковий світогляд. 

Студенти отримують в коледжі також досвід науково-дослідницької роботи. 

Околіта О. прийняла участь в XV Всеукраїнській та ІV Міжнародній науково-практичних конференціях молодих науковців і студентів, в яких зайняла І місце в секціях економіки. 

Проведення круглого столу в приміщенні конференцзали ТРЦ «Подоляни» за участю представників дирекції коледжу, викладачів, студентів третього курсу спеціальності «Організація виробництва» і генеральним директором ТРЦ «Подоляни» Ібрагімовим М.Р, 2011 р.

 

На зустрічі з інспектором з податкової інспекції Данилюк С. обговорювались питання функціонування економіки України в умовах дії нового Податкового кодексу». 

 

Під час тижнів економічних дисциплін, які щорічно проводяться в коледжі, студенти проймають участь в різноманітних цікавих заходах – конкурсах реклами, економічно-розважальних іграх, майстер-класах, відкритих виховних заходах.

Конкурс реклами «Крок до успіху» (Організатор – викладач Павлик А.Й.) 

Авторитетне журі оцінює рекламні роботи

Учасники конкурсу реклами: «Спорт і реклама, здоров’я та емоції » 2012р.

Учасники конкурсу реклами «Тернопіль – серце подільського краю», 2011 р.

Подорожі – невід’ємна частина студентського життя. 

Лижна траса у Ворохті (2006 р.).

Гр. ОВ-309, Буковель (2011 р.). 

Гірськими дорогами до водоспаду Гука. 2011 р.

Буковель, гр. ОВ-308, ОВ-309 (2011 р.). 

Ось і випуск… як швидко пролітають роки навчання в коледжі! Державні екзамени – підсумок. Саме в коледжі студенти зустрічають  своїх щирих і вірних друзів, а хтось – і кохання. Саме тут мріють, зростають, вчаться наполегливо йти до мети. 

Заступник директора з комерційного навчання та туризму Шевчук Я.Д., завідувач відділенням інженерної механіки С.Т. Макосій та члени циклової комісії економічних дисциплін вітають студентів з початком екзаменів.

Процес підготовки складний, але ж завершальний, і це надає наснаги. 

У життя, окрім хороших знань зі спеціальності, студенти понесуть любов до рідного краю, нашої України. Навіть на екзамені вишиванки зігрівають серця.

Після завершення державного екзамену директор коледжу Калушка В.П. оголошує оцінки і, як добрий батько, благословляє на щасливу життєву дорогу.

Радіють студенти, радіють керівники груп. 

Диплом з відзнакою – свідчення глибоких знань і старанного ставлення до навчання (Бараннікова Н, Горбач А., Яремчук Ю., Лендирук П., Лібусь Т., Олешко В., Мандзин І. (гр.ОВ-408) та Вадовська З., Юрчук О. (гр. ОВ-409). 

Рідні аудиторії, рідний факультет… Проводжаємо випускників у самостійне життя.