Конкурс з технічної творчості, у якому приймають участь обидва учасника команди. Кожна команда-учасник презентує практичну роботу за напрямом «Вимірювач LC» (діапазон вимірювання ємності 100пФ…10мкФ, діапазон вимірювання індуктивності 10мкГн…100мкГн, точність вимірювання – 3%), яка виконана у навчальному закладі протягом 2014/2015 р. учасниками команди, обгрунтовує та демонструє її застосування у навчальному процесі. До конкурсної роботи додається паспорт у трьох примірниках. Крім того учасники команди під час презентації повинні продемонструвати внутрішню компоновку виготовленого пристрою, для чого необхідно передбачити легкий демонтаж однієї із кришок корпуса із збереженням працездатності приладу. Після презентації учасники команди дають відповіді на запитання присутніх на презентації. Оцінка конкурсу здійснюється за критеріями, що затверджуються журі олімпіади з радіоелектроніки (не допускається виготовлення складових частин приладу заводським способом).

Критерії оцінювання Переглянути
Технічний паспорт Переглянути

Конкурс на проектування друкованого вузла з використанням САПР, у якому приймає участь один учасник команди. Кожна команда отримує персональний комп’ютер з встановленим прикладним програмним забезпеченням LayOut та комплект конструкторської документації. Необхідно вірно виконати трасування електричних з’єднань згідно схеми електричної принципової.

Критерії оцінювання Переглянути

 

Завдання

варіант 1 (Вінницький технічний коледж) Завантажити
варіант 2a (Смілянський промислово - економічний коледж ЧДТУ) Завантажити
варіант 2b (Смілянський промислово - економічний коледж ЧДТУ) Завантажити
варіант 3 (Чернівецький політехнічний коледж) Завантажити
варіант 4 (Антрацитівський коледж інформаційних технологій та економіки) Завантажити
варіант 5 (Запоріжський коледж радіоелектроніки ЗНТУ) Завантажити
варіант 6 (Харківський радіотехнічний технікум) Завантажити
варіант 7 (Херсонський політехнічний коледж) Завантажити
варіант 8 (Коледж Кременчуцького НУ) Завантажити
варіант 9 (Світловодський політехнічний коледж КНТУ) Завантажити
варіант 10 (КРВНЗ "Сімферопольський технікум радіоелектроніки") Завантажити
варіант 11 (Технічний коледж ТДТУ ім. І.Пулюя) Завантажити
варіант 12 (Вінницький технічний коледж) Завантажити
варіант 13 (Херсонський політехнічний коледж) Завантажити

Конкурс з конструювання та технології виготовлення радіоелектронного пристрою, у якому приймає участь один з членів команди. Кожний учасник отримує схему електричну принципову, комплект радіоелементів та монтажне обладнання. Необхідно виконати трасування плати на персональному комп’ютері з використанням прикладного програмного забезпечення (LayOut) та виготовити плату з одностороннім монтажем з нанесенням малюнка фоторезистивним методом. При виконанні креслення (малюнка) друкованої плати необхідно забезпечити раціональне розміщення елементів один відносно одного з точки зору взаємозв’язків і впливів, передбачити естетичне, геометричне розміщення елементів, відсутність перемичок, рівномірне розміщення елементів на площині друкованої плати та звернути увагу на питому завантаженість площі плати (кількість деталей на одиницю площі). Розміщення радіоелементів на друкованій платі повинно відповідати варіанту розміщення, вибраному шляхом жеребкування перед початком конкурсу. Після підготовчого етапу з виготовлення друкованої плати учасник команди, що приймає участь у даному конкурсі, виконує монтаж схеми та демонструє її працездатність. Оцінка завдання здійснюється за критеріями, що затверджується журі олімпіади з радіоелектроніки.

Критерії оцінювання Переглянути
Завдання Переглянути

Теоретичний тур, у якому приймає участь другий учасник команди. Даний конкурс проводиться у вигляді комп’ютерного тестування з таких дисциплін: «Радіодеталі та радіокомпоненти», «Основи теорії кіл», «Метрологія та вимірювальна техніка», «Аналогова схемотехніка», «Цифрова схемотехніка». Учасник конкурсу відповідає на 10 тестових завдань з кожної дисципліни.

Критерії оцінювання Переглянути
Аналогова схемотехніка Переглянути
Метрологія та вимірювальна техніка Переглянути
Основи теорії кіл Переглянути
Радіодеталі та радіокомпоненти Переглянути
Цифрова схемотехніка Переглянути
Про проведення V Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки серед студентів ВНЗ І-ІІ р. а у 2014/2015 н. р. Переглянути
Положення про Всеукраїнську олімпіаду з радіоелектроніки Переглянути
Додаток Переглянути