Калушка Володимир Павлович. Директор Технічного коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя. Кандидат технічних наук, доцент. Відмінник освіти України, Заслужений працівник освіти.

Народився 9 листопада 1959 року в м.Золочів Львівської області. У 1983 році закінчив з відзнакою Львівський політехнічний інститут.

У 1989 році закінчив аспірантуру та одержав вчений ступінь кандидата технічних наук.

Працював у Тернопільському державному технічному університеті ім.І.Пулюя на посадах: старший викладач кафедри обладнання і технології підприємств будматеріалів;  доцент кафедри технології і обладнання зварювального виробництва; доцент кафедри матеріалознавства; проректор по професійній підготовці і підготовці молодших спеціалістів. Автор 20 наукових праць, має чотири деклараційні патенти України на винаходи, 1 авторське свідоцтво, співавтор трьох видань навчального посібника "Посібник користувача ПК", який рекомендований Міністерством освіти та науки України.

З липня 2005 року - голова Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Тернопільської області. З січня 2007 року - член Ради Всеукраїнської Асоціації вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації України.

 

Волошин Віталій Несторович. Кандидат технічних наук, доцент, заступник директора з навчальної роботи Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя.

Народився 1 січня 1975 р. в с. Татаринці Лановецького району Тернопільської області.

З 1990 по 1994 роки навчався в Тернопільському технікумі радіоелектронного приладобудування за спеціальністю «Технічне обслуговування верстатів з програмним керуванням і робототехнічних комплексів».

У 2000 році закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя та здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Металорізальні верстати та системи».

З 2000 по 2003 роки аспірант кафедри «Конструювання верстатів та машин» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Захистив кандидатську дисертацію на тему «Синтез затискних патронів з позиційними багатопрофільними затискними елементами для токарних верстатів» (2003 р.) за спеціальністю 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти». Співавтор 3 монографій, 1 навчального посібника, автор більше 40 наукових праць, серед них 14 наукових статей, 8 винаходів і корисних моделей. Учасник науково-технічних конференцій та симпозіумів, в тому числі міжнародних.

 

Королюк Ростислав Ігорович. Заступник директора з навчально-виробничої роботи.

 

Шевчук Ярослав Дмитрович. Заступник директора з навчальної роботи, магістр педагогічної освіти, Відмінник освіти України,  нагороджений нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України "А.С. Макаренко". У 2014 році присвоєно Почесне звання "Заслужений працівник освіти України", викладач вищої категорії, викладач-методист.

Закінчив з відзнакою філологічний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту імені В.Г.Бєлінського і Тернопільський державний педагогічний інститут імені Я.О. Галана.

У 2005 році закінчив з відзнакою факультет менеджменту та психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України та здобув кваліфікацію магістра управління навчальним закладом.

Працював за направленням в Бучацькому районі Тернопільської області на посадах: вчителя, заступника директора з навчальної роботи, директора школи. В коледжі працював на посадах: викладача зарубіжної літератури, завідувача відділенням Інформційних техтологій, менеджменту та туризму, заступника директора з навчальної роботи Технічного коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя.

 

 

Сойка Володимир Богданович. Заступник директора з адміністративно-господарської роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

Мартин Галина Михайлівна  - викладач-методист, відмінник освіти України, заступник директора з навчально-виховної роботи.
В 1976 році закінчила Київський інститут іноземних мов.
З 1979 по 1982рр. – викладач кафедри іноземних мов Тернопільського державного педагогічного інституту імені Я.О.Галана.
З 1982  по 1984рр. – викладач кафедри іноземних мов Тернопільського політехнічного інституту.
В 1988 р. закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту імені Я.О.Галана.
З 1986 р. заступник директора з навчально-виховної роботи Технічного коледжу Тернопільського нацыонального технічного університету імені Івана Пулюя.

 

Ділай Роман Володимирович Народився 6 липня 1979 року в м. Тернопіль. В 2001 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Облік і аудит». З вересня 2001 року по червень 2002 року навчався в Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка на факультеті післядипломної освіти, де здобув другу вищу освіту за спеціальністю «Програмне забезпечення комп’ютерних систем». З 2002 року по листопад 2016 працював провідним бухгалтером в Центрі післядипломної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. В листопаді 2016 року призначений на посаду головного бухгалтера Технічного коледжу ТНТУ ім. І.Полюя.

 

 

 

Гуцул Марія Василівна. Народилася 8 лютого 1951 року в с. Ст. Ягольниця Чортківського району Тернопільської області . В 1968 році закінчила десять класів Бучацької СШ №2. З 1969 по 1973 рр. навчалась в Тернопільському кооперативному технікумі по спеціальності бухгалтерський облік. В 1991 році закінчила Тернопільський інститут народного господарства де отримала кваліфікацію економіста.

Працювала з 1974 року економістом, бухгалтером Бучацького виробничого об'єднання металовиробів, а з 1985 року працює ст. інспектором відділу кадрів Технічного коледжу ТНТУ ім.І.Пулюя.

Нагороджена почесною грамотою МОН в 2004 р., а в 2007 році нагороджена нагрудним знаком Відмінник освіти України.

 

 

Приймак Віктор Адамович. Декан факультету електронних апаратів, викладач вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України.

У 1981 році закінчив із золотою медаллю фізико-математичну школу №1 м.Тернополя. У

1986 році закінчив з відзнакою фізичний факультет Одеського державного університету ім.І.Мечнікова за спеціальністю фізика, спеціалізація - фізична електроніка.

З 1986 по 1988 роки - служба в збройних силах СРСР.

З 1988 року - викладач Тернопільського технікуму радіоелектронного приладобудування.

З 1992 року завідуючий радіотехнічним відділенням Тернопільського технікуму.

З 1994 року по даний час - декан факультету електронних апаратів Технічного коледжу Тернопільського нацыонального технічного університету ім.і І. Пулюя.

 

Залуцька Наталія Василівна. Декан факультету транспорту та інженерної механіки.

Викладач вищої категорії, старший викладач. Нагороджена Грамотами управління  освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (2010, 2011 рр.), Грамотою Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (2008 р.)

Закінчила Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» та здобула фах інженера-механіка.

Працювала за направленням на Тернопільському радіозаводі «Оріон» на посаді інженера-технолога в службі головного технолога.

В коледжі працювала на посаді викладача спецдисциплін, відповідальним секретарем відбіркової комісії.

З 1 вересня 2013 року – декан факультету транспорту та інженерної механіки Технічного коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя.

 

 

Кутко Оксана Михайлівна. Завідувач відділенням професійної підготовки, викладач вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України.

В 1979 році закінчила середню школу.В 1980 році закінчила Технічне училище №1 за професією штампувальник.

З 1980 по 1986 роки навчалася у Львівському політехнічному інституті (Тернопільський філіал).

З 1 жовтня 1980 року по 1 вересня 1997 року працювала на посаді майстра в/н в Технічному коледжі ТДТУ.

З 1997 по 2007 роки працювала на посадах інженера з охорони праці та викладача спецдисциплін.

З 1998 по 2007 роки очолювала обласне методоб'єднання викладачів "Безпеки життєдіяльності" І-ІІ рівнів акредитації.

З 2007 року - зав. відділенням професійної підготовки Технічного коледжу ТДТУ імені Івана Пулюя.

 

 

Кодлюк Ігор Васильович. Кандидат педагогічних наук, завідувач відділення інформаційних технологій, менеджменту, туризму та підготовки іноземних громадян.

Народився 25 вересня 1989 року в Тернополі.

З 2007 по 2012 роки навчався в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Переклад» та здобув кваліфікацію перекладача з англійської мови, вчителя англійської і французької мов.

3 2012 року – викладач англійської мови у Технічному коледжі ТНТУ імені Івана Пулюя.

З 2013 року навчався в аспірантурі ТНПУ ім. В. Гнатюка. У 2018 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови) на тему «Формування англомовної компетентності у діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму в коледжах».

З жовтня 2018 року призначений на посаду завідувача відділення.

Автор 15 наукових праць, учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.